Rumah Hartanah Impian

Tuesday, 30 April 2019

Apakah beza antara ejen hartanah dan perunding hartanah?


Adakah anda ingin menyahut seruan hati untuk memulakan kerjaya di dalam industri hartanah? Jual beli hartanah boleh mendatangkan ganjaran hebat tetapi juga suatu yang mencabar. Ada yang berjaya meraih pendapatan enam angka, manakala ada yang hanya mampu cukup makan sahaja. Mereka yang biasa dengan pekerjaan waktu pejabat mungkin tidak sesuai dengan industri ini. Peluang tidak akan jatuh ke riba. Anda perlu bekerja keras untuk mencapai kejayaan.
Masih berminat?

1. Perbezaan antara ejen (REA) dan perunding hartanah (REN)


Ejen hartanah (Real Estate Agent atau REA)


Seorang REA boleh mempunyai dan menjalankan operasi agensi hartanah sendiri dan menggajikan seramai 30 perunding hartanah untuk membantunya dalam pelbagai perkhidmatan hartanah. Ini termasuk pembelian, penyewaan dan pencarian (pembelian) hartanah untuk pelanggan.
NOTA: Setiap REA boleh mengambil seramai 20 REN maksimum sebagai pekerja. Permohonan boleh dibuat kepada Lembaga Penilai, Pentaksir & Ejen Harta Tanah Malaysia (BOVAEAP) untuk tambahan kepada 30 pekerja REN maksimum (tertakluk pada kelulusan oleh BOVAEAP berdasarkan rekod pemohon yang terdahulu). Jika syarikat berkenaan mempunyai lebih daripada seorang REA, maka jumlah REN akan berganda.
Berdasarkan senioriti, seorang REA memerlukan kelayakan akademik dan pengalaman minimum, piawai dan kemahiran yang ditetapkan oleh BOVAEAP. Ini termasuk Kursus Diploma Hartanah yang mempunyai 12 kertas ujian komprehensif. Pemohon perlu lulus dalam kesemua 6 kertas di Bahagian 1 sebelum dibenarkan lanjut ke Bahagian 2.
Ujian tersebut akan diikuti oleh pengalaman bekerja selama 2 tahun di bawah mana-mana agensi yang sedia ada sebagai Ejen Sementara (Probationary Estate Agent atau PEA), sebelum menduduki ujian lisan untuk kecekapan profesional (test of professional competence atau TPC). Butiran lebih lanjut mengenai prosedur ini boleh didapati di sini.
Setelah selesai ujian, nama REA akan disenaraikan di dalam lembaga sebagai seorang ejen hartanah yang berdaftar. REA juga perlu memohon lesen untuk menubuhkan agensi sendiri. REA perlu membawa tag identiti (ID) yang formal. Tag berwarna biru ini akan memaparkan nama ejen, agensi dan juga nombor E (E XXXX).

Perunding hartanah (Real Estate Negotiator atau REN)

Seorang REN bekerja untuk ejen hartanah yang berdaftar. REN tidak mengendalikan perniagaan sendiri dan tidak perlu mendaftar di bawah BOVAEAP. Walau bagaimanapun, setiap individu perlu mendapat pensijilan yang berkaitan sebelum dibenarkan untuk bekerja. Setiap REN wajib menghadiri Kursus Pensijilan Perunding (Negotiator’s Certification Course) selama 2 hari untuk belajar mengenai perkara-perkara asas berkaitan dengan agensi hartanah, termasuk undang-undang, akta dan piawai industri.
Selepas selesai kursus ini, seorang REN akan diberi sijil kehadiran yang boleh digunakan untuk mencari dan memohon pekerjaan di agensi yang berdaftar. Majikan (syarikat) akan memohon untuk REN tag daripada BOVAEAP.
Setelah mendapat tag rasmi dan nombor ((REN XXXXX), perunding boleh mewakili penjual, tuan tanah/rumah, pembeli dan penyewa.
Kod capaian pantas QR (Quick Reponse) yang terpapar di atas kad ID REN dan REA boleh disahkan oleh pelanggan menggunakan telefon pintar. Ia mengandungi foto dan maklumat mengenai perunding tersebut. Pelanggan juga boleh menghubungi BOVAEAP di talian 03-22876666 semasa waktu bekerja.

2. Peraturan yang harus diikuti

Sebelum anda bertanya “Alahai, kenapa nak kena dapat sijil? Saya boleh tularkan khidmat saya di media sosial atau secara hebahan mulut sahaja,” Sila ambil perhatian bahawa industri hartanah Malaysia dikawal selia oleh BOVAEAP, sebuah badan yang terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan Malaysia. Semua ejen dan perunding diwajibkan mendaftar dengan BOVAEAP.
A) Seorang REA hanya dibenarkan mewakili satu pihak dalam sesuatu transaksi, sama ada pembeli atau penjual. REA tertakluk di bawah kod tingkah laku dan undang-undang yang ketat di bawah Akta Penilai, Pentaksir & Ejen Harta Tanah 1981 (Akta 242). Setiap REA atau syarikat berdaftar yang menyalahi undang-undang akan dikenakan tindakan disiplin oleh BOVAEAP termasuk denda, penggantungan atau pembatalan pendaftaran.

2. Peraturan yang harus diikuti

Sebelum anda bertanya “Alahai, kenapa nak kena dapat sijil? Saya boleh tularkan khidmat saya di media sosial atau secara hebahan mulut sahaja,” Sila ambil perhatian bahawa industri hartanah Malaysia dikawal selia oleh BOVAEAP, sebuah badan yang terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan Malaysia. Semua ejen dan perunding diwajibkan mendaftar dengan BOVAEAP.
A) Seorang REA hanya dibenarkan mewakili satu pihak dalam sesuatu transaksi, sama ada pembeli atau penjual. REA tertakluk di bawah kod tingkah laku dan undang-undang yang ketat di bawah Akta Penilai, Pentaksir & Ejen Harta Tanah 1981 (Akta 242). Setiap REA atau syarikat berdaftar yang menyalahi undang-undang akan dikenakan tindakan disiplin oleh BOVAEAP termasuk denda, penggantungan atau pembatalan pendaftaran.
Iklan yang tidak sah akan dimaklumkan oleh BOVAEAP kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) yang akan menggantung talian telefon bimbit berkenaan.

3. Berapa banyak komisyen yang boleh saya dapat?


A) Menurut Jadual Ketujuh (Peraturan 48), komisyen maksimum ialah 3% untuk jual beli tanah dan hartanah. Ini juga merangkumi perkhidmatan-perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh syarikat seperti usaha sama, penjualan syarikat dan pertukaran hartanah. Untuk barang-barang seperti jentera dan mesin perkilangan, yuran sebanyak 10% dari transaksi boleh dikenakan.
Walau bagaimanapun, ini adalah tertakluk kepada yuran minimum RM1000 untuk setiap hartanah.
Sementara itu, yuran untuk perkhidmatan pemasaran dan jualan perlu dipersetujui antara ejen hartanah dan pelanggan.
B) Untuk penyewaan hartanah, berikut adalah jumlah maksimum yuran yang boleh dikenakan:
  • Sewaan sehingga 3 tahun: 1.25 bulan sewa kasar
  • >3 tahun, sehingga 4 tahun: 1.5 bulan sewa kasar
  • >4 tahun, sehingga 5 tahun & >5 tahun: 1.75 bulan sewa kasar
  • >5 tahun (dengan opsyen pembaharuan): 1.75 bulan sewa kasar campur 0.25 bulan sewa untuk setiap tahun tambahan
* Tertakluk kepada yuran minimum 1 bulan. Skala ini tidak dikenakan ke atas pejabat atau pangsapuri servis, atau premis yang serupa dengannya. Untuk sewaan kurang dari setahun, yuran boleh dinilai dengan kiraan pro-rata.
Semoga berjaya memulakan kerjaya agensi hartanah anda!

Sumber: iProperty.com.my (30 April 2019)